خانه
تماس
گالری
قیمت
رویداد
بازخورد
آدرس

گرانول معظمی تولید و پخش انواع گرانول های پ پ و هاش در تهران

گرانول معظمی تولید و فروش گرانول پ پ (پروپیلن) و هاش (پلی اتیلن) پلاستیک برتر

🔸گرانول معظمی تولید،فروش و پخش انواع گرانول پ پ (پروپیلن)
🔸گرانول معظمی تولید و فروش گرانول پ پ (پروپیلن) و هاش (پلی اتیلن)
🔸گرانول معظمی گرانول پ پ (پروپیلن) سفید شیری:راگا شرکتی درجه یک،گرید زد سی اس،مشابه مواد نو دربستی شرکتی،با قابلیت رنگ پذیری فوق العاده،نشکن و مقاوم،بدون کرب و ناخالصی 
🔸مناسب برای تولید و تزریق انواع قطعات 

مهندس میلاد معظمی 09351600905

مهندس مصطفی معظمی 09104970934

 

گرانول پ‌پ بیرنگ شفاف (بار شرکتی مشابه نو)
تولید شده از پودر پتروشیمی
رنگ پذیری فوق العاده
مقاوم و نشکن
تولید دائم

برای استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

گرانول پ‌پ بیرنگ مات (بار شرکتی مشابه نو)
تولید شده از پودر پتروشیمی
رنگ پذیری فوق العاده
مقاوم و نشکن
تولید دائم

برای استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

گرانول پ‌پ سفید برفی (بار شرکتی مشابه نو)
تولید شده از راگا شرکتی
مقاوم و نشکن
بدون خال و کربن
تولید دائم

برای استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

گرانول پ‌پ سفید (بار شرکتی مشابه نو)
تولید شده از اسپان باند شرکتی
مقاوم و نشکن
بدون خال و کربن
تولید دائم

برای استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

 

گرانول پ‌پ مشکی (بار شرکتی مشابه نو)
مقاوم و نشکن
بدون کربن و ناخالصی
تولید دائم

برای استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

 

♻️گرانول معظمی♻️
تولید و پخش انواع گرانول PP نوبار شرکتی در رنگ های مختلف
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

 

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ بیرنگ شفاف 🟢

💯 (پودر پتروشیمی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مواد نو دربسته شرکتی 💯
✅ با قابلیت رنگ پذیری فوق العاده ✅
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

 

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ سفید برفی 🟢

c💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مواد نو شرکتی 💯
✅ با قابلیت رنگ پذیری فوق العاده ✅
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

 

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ سفید شیری 🟢

💯 (کلوخه شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مواد نو شرکتی 💯
✅ با قابلیت رنگ پذیری فوق العاده ✅
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

 

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ مشکی 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

 

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ بیرنگ مات 🟢

💯 (پودر پتروشیمی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مواد نو دربسته شرکتی 💯
✅ با قابلیت رنگ پذیری فوق العاده ✅
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ قرمز 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

 

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ آبی 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ کرم 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

 

گرانول معظمی تولید و پخش انواع گرانول PP شرکتی
 

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ سبز 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ طوسی 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ قهوه ای 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ سبز یشمی 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ نقره ای 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ زرد 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ عسلی روشن 🟢

💯 (طاقه سلفون) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مواد نو دربسته شرکتی 💯
✅ با قابلیت رنگ پذیری فوق العاده ✅
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ آبی نیسانی 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ سبز زیتونی 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ سفید پوشکی 🟢

💯 (نوبار شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مواد نو شرکتی 💯
✅ با قابلیت رنگ پذیری فوق العاده ✅
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 گرانول پِ پِ صورتی 🟢

💯 (راگا شرکتی) درجه1 💯
✅ گرید زد سی اس ✅
💯 مشابه مستربچ 💯
💯 نشکن و مقام 💯
💯 بدون کربن و ناخالصی 💯
💯 مناسب تولید و تزریق 💯
👈 تولید مدام و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

♻️ گرانول معظمی ♻️

🟢 هاش ال ال دی بیرنگ شفاف 🟢

💯 (پودر پتروشیمی) درجه1 💯
💯 مشابه مواد نو پتروشیمی 💯
✅ با قابلیت رنگ پذیری فوق العاده ✅
👈 تولید دائم و تناژ بالا 👉
❌ فروش بدون واسطه ❌

📞 09351600905
میلاد معظمی

📞 09104970934
مصطفی معظمی

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

گرانول معظمی تولید و پخش انواع گرانول پ پ و هاش

گرانول معظمی پلاستیک برتر،با استفاده از کادری مجرب و متعهد و سابقه ای درخشان و به روزترین تکنولوژی روز دنیا و دستگاه های پیشرفته و بهترین متریال و مواد اولیه آماده ی ارائه ی محصولات با کیفیت به کل ایران میباشد

گرانول معظمی

✳️ پلاستیک برتر

🔶 تولید انواع گرانولPP درجه1 

🔶 گرید〽️ 552R  C30S  Z30S 

🔶 مناسب تولید و تزریق انواع قطعات 

🔶 بدون کربنات و ناخالصی 

🔶 نشکن و مقاوم و رنگ پذیری عالی

🔶 پ پ بیرنگ شیشه ای (پودر پتروشیمی)

🔶 پ پ سفید شیری (راگا شرکتی)

🔶 پ پ سفید صدفی (کلوخه پوشال گونی)

🔶 پ پ سفید شیری (پوشکی نوبار شرکتی)

گرانول معظمی تولید و پخش انواع گرانول پ پ و هاش در تهران

🔶 پ پ طوسی (راگا شرکتی)

🔶 پ پ آبی (راگا شرکتی)

🔶 پ پ قرمز (راگا شرکتی)

🔶 پ پ زرد (راگا شرکتی)

🔶 پ پ سبز (راگا شرکتی)

🔶 پ پ مشکی (راگا شرکتی)

گرانول معظمی تولید و پخش انواع گرانول پ پ و هاش در تهران

گرانول معظمی

✳️ گرانول معظمی (پلاستیک برتر) 

🔶 تولید و پخش انواع گرانول پ‌ پ (پروپیلن) و هاش (پلی اتیلن) درجه1 

🔶 گرید〽️ 552R C30S Z30S

🔶 پ پ بیرنگ شیشه ای (پودرپتروشیمی)

🔶 پ پ بیرنگ مات (کلوخه پتروشیمی)

🔶 پ پ سفید شیری (راگا شرکتی)

🔶 پ پ سفید صدفی (کلوخه پتروشیمی)

گرانول معظمی تولید و پخش انواع گرانول پ پ و هاش در تهران

گرانول معظمی

🔶 پ پ سفید شیری (پوشکی نوبار شرکتی)

🔶 پ پ کرم روشن (راگا شرکتی)

🔶 پ پ طوسی (راگا شرکتی)

🔶 پ پ آبی (راگا شرکتی)

گرانول معظمی

🔶 پ پ قرمز (راگا شرکتی)

🔶 پ پ زرد (راگا شرکتی)

🔶 پ پ سبز (راگا شرکتی)

🔶 پ پ نقره ای (راگا شرکتی)

🔶 پ پ مشکی (راگا شرکتی)

🔶 ال ال دی بیرنگ شیشه ای (پودر پتروشیمی)

🔶 هاش بیرنگ شیشه ای (پودر پتروشیمی)

🔶 هاش سفید شیری (کلوخه پتروشیمی)

🔶 هاش عسلی روشن (نوبارشرکتی)

گرانول معظمی

🔶گرانول پلی پروپیلن یا پ پ چیست؟(گرانول معظمی)

🔶گرانول پ پ مخفف پلی پروپیلین PP است. این نوع از گرانول های پلیمری، حالت دانه دانه ریز داشته و در تولید مواد پلاستیکی کاربرد فراوانی دارد.البته ناگفته نماند نوعی ساختار در پلیمرها وجود دارد که به آن گرانول گفته می شود و همانطور که ذکر شد به شکل گوله‌ای ریز است.

گرانول معظمی

🔶در واقع گرانول پ پ، مواد مخصوصی است که در تولید لوله‌های پروپیلین استفاده می‌شود و به عبارتی مواد اولیه بازیافتی پلیمری است که برای تولید لوله واتصالات استفاده دارد.برای استفاده گرانول پ پ در صنعت، نخست باید ذوب شوند تا بتوانند در اشکال مختلف قالب زده شوند و پلیمری که برای اولین بار ذوب می‌شود قطعا از خواص بهتری برخوردار است.

گرانول معظمی

🔶ویژگی گرانول پلی پروپیلن چیست؟(گرانول معظمی)

1-دومرحله ای بودن گاز گیری: با این کار درصد بالایی از گاز که داخل پلاستیک ها مانده است گرفته میشود و این باعث می شود که شکنندگی محصول بسیار کمتر شود.

ویژگی‌های گرانول بازیافتی PP چیست؟

2-دخیل بودن نظر مشتری: اضافه کردن مواد هاش H که مشتری میتواند در زیادبودن و یا کم بودن این مواد در گرانول نظر دهد.هاش (H) باعث انعطاف پذیری و روندگی بیشتر گرانول می شود.

گرانول معظمی

گرانول معظمی

گرانول معظمی

گرانول معظمی

ویژگی‌های گرانول بازیافتی PP چیست؟

🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

🔶به چه چیزی گرانول می‌گویند؟

گرانول حالت خاصی از پلیمر است که به صورت دانه‌های رنگارنگ در اندازه‌های کوچک در صنایع پلاستیک سازی استفاده می‌شود یا همان پلیمر است به شکلی دیگر که می‌توانند از هر نوع پلاستیکی تولید شوند. پاکسازی طبیعت، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش هزینه‌های صنایع پلاستیکی از خاصیت‌های گرانول است.

🔶 گرانول بازیافتی در کجا و برای ساخت چه چیزهایی استفاده می شود؟

گرانول بازیافتی که برای بار نخست تبدیل به قطعات پلاستیک می‌شوند؛ بعضی از همین قطعات امکان بازیافت دارند یعنی پودر می‌شوند و بعد از آسیاب شدن مجدد در دستگاه تولید گرانول قرار می‌گیرند. البته در ساخت تمام قطعات پلاستیکی از پلیمرهای گرانول شده استفاده نمی‌شود و بعضی تولیدکنندگان همان مواد ضایعاتی را آسیاب می‌کنند و گرانول نمی‌کنند و در دستگاه تزریق می‌ریزند و تبدیل به محصول جدیدی می‌کنند که به آن مواد آسیایی می‌گویند.

? گرانول بازیافتی می‌توانند خوراکی، صنعتی و فلزی باشند و برای ساخت تمام اقلامی که حساسیت‌های بهداشتی ندارند استفاده می‌شود.

ساخت لوله‌های انتقال آب، لوله‌های انتقال مایعات، سبدهای میوه، کفی کفش‌ها، میزهای پلاستیکی، اسباب بازی‌ها،داشبورد، سپر، کنسول، همچنین برای تولید باتری ماشین نیز می‌توان از گرانول پ پ بازیافتی استفاده نمود.

🔶 ویژگی‌های گرانول بازیافتی PP چیست؟

✔️ آسان بودن تزریق پلاستیک با استفاده از پلی پروپیلن
✔️ سبک بودن و چگالی کمتر پلی پروپیلن
✔️ قیمت مناسب مونومرهای مورد استفاده در PP
✔️ تنوع بالای پلیمرهایPP از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی
✔️ قابلیت آلیاژ شدن با سایر پلاستیک‌ها
✔️ قابلیت اتصال و جوش‌پذیری قطعات PP
✔️ مقاومت در برابر انواع بازها و اسیدها
✔️ قابلیت رنگ‌پذیری و تنوع بالای رنگ
✔️ امکان بازیافت و استفاده مجدد

🔶 بازیافت گرانول پ پ pp در چند مرحله انجام می‌شود؟

مزایا و کاربردهای فراوان پلی پروپیلن باعث شده است که بسیاری از افراد برای تزریق پلاستیک به سراغ مراکز خرید و فروش گرانول بازیافتی PP بروند. این گرانول‌ها در واقع ذراتی هستند که از ذوب مجدد و بازیافت پلاستیک‌های پلی پروپیلن ساخته شده‌اند. اما بازیافت کردن این پلاستیک‌ها به این راحتی هم نیست و دردسرهای خاص خودش را دارد.

? تولید کننده گرانول پ پ(پلی پروپیلن)

شرکت‌های تولید کننده گرانول پ پ بازیافتی معمولا مراحل زیر را برای بازیافت PP دنبال می‌کنند:

به طور کلی، مراحل بازیافت پلی پروپیلن به پنج مرحله‌ تقسیم می شود

✔️ جمع‌آوری
✔️ دسته‌بندی
✔️ شستشو
✔️ ذوب مجدد
✔️ گرانول سازی

به منظور ذوب مجدد نیز از کوره‌های مخصوص و دمای بهینه استفاده می‌شود تا عملیات ذوب به ساختار و خواص فیزیکی پلیمرها آسیب وارد نکند. نکته مهم اینجاست که رعایت درست مراحل بازیافت و به کار بردن استانداردهای آن منجر به افزایش کیفیت گرانول‌های بازیافتی می‌شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا احتمال وجود مواد مضری مانند سرب و کادمیوم در زباله‌های پلاستیکی وجود دارد.

? برای خرید گرانول بازیافتی PP به چه نکاتی باید توجه کنیم؟(گرانول معظمی)

خرید گرانول بازیافتی باید با نهایت دقت انجام شود. چراکه این گرانول‌ها انواع مختلفی دارند و اگر به صورت استاندارد تولید نشده باشند، کیفیت محصول نهایی را دچار مشکل می‌کنند. تجربه نشان داده است که برای خرید گرانول بازیافتی بهتر است موارد زیر را رعایت کنیم:

1- فرایند بازیافت مواد اولیه به درستی انجام شده باشد

گرانول‌های بازیافتی پ پ از مواد بازیافت شده تولید می‌شوند. به همین دلیل، فرایند بازیافت باید به صورت استاندارد انجام شود تا ناخالصی‌های موجود در آن‌ها وارد گرانول نشود. این ناخالصی‌ها منجر به کاهش استحکام و از بین رفتن خواص فیزیکی گرانول خواهند شد که روی کیفیت نهایی محصولات تولید شده نیز تاثیر بسزایی دارند.

2- از نظر ظاهری مناسب باشند

برای خرید گرانول بازیافتی pp باید به ظاهر گرانول‌ها نیز توجه داشته باشید. زیرا برخی از ناخالصی‌های مواد اولیه در ظاهر گرانول نیز خود را نشان می‌دهند و قابل تفکیک هستند. علاوه بر آن، شکل هندسی گرانول و ضخامت آن نیز برای دستگاه تزریق پلاستیک بسیار مهم است و پیشنهاد می‌شود که خرید خود را بر همین اساس انجام دهید.

3- قیمت آن‌ها به صرفه باشد

مهم‌ترین نکته برای خرید گرانول بازیافتی پلی پروپلین، قیمت آن است. چراکه این گرانول‌ها نقش اساسی در هزینه تمام شده و نهایی محصول ایفا می‌کنند. در حقیقت، شما با خرید گرانول‌های بازیافتی استاندارد و باکیفیت می‌توانید تا حدود زیادی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کرده و لوازم پلاستیکی مرغوب تولید کنید.

به مدیریت:آقایان میلاد معظمی و مصطفی معظمی 

راه های ارتباطی:

مهندس میلاد معظمی 09351600905

مهندس مصطفی معظمی 09104970934

 

آدرس دفتر فروش:تهران،باقرشهر،جاده ی قمصر،چهار دستگاه،پشت باسکول جوچی،خیابان امام حسین،روبروی مسجد ابوالفضل،نبش کوچه ی مجتمع جوچی،مغازه ی سوم،سمت راست 

آدرس کارخانه:تهران،کهریزک،به سمت شورآباد،بعد از پمپ بنزین،خیابان شریف آباد،کوچه باباطاهر،بن بست نادری،پلاک 54 و 56

 

 

 

 

بهترین تولید کننده گرانول مواد پلاستیک  , خرید گرانول مواد پلاستیک , فروش گرانول مواد پلاستیک , گرانول معظمی , گرانول پ پ , گرانول PP , خرید گرانول پ پ , خرید گرانول PP ,  فروش گرانول پ پ , فروش گرانول PP , بهترین تولید کننده گرانول پ پ , بهترین تولید کننده گرانول PP , تولید انواع گرانول معظمی در تهران , فروش انواع گرانول معظمی در تهران , پخش انواع گرانول معظمی در تهران , پلاستیک برتر در تهران , گرانول معظمی , پلاستیک برتر , انواع گرانول معظمی پلاستیک برتر در تهران , انواع گرانول پ پ , گرانول پ پ و هایمپک , گرانول پ پ سفید شیری , تولید و تزریق انواع قطعات , قیمت گرانول در تهران , پخش انواع گرانول معظمی پلاستیک برتر در تهران , تولید و فروش گرانول پ پ (پروپیلن) و هاش (پلی اتیلن) معظمی پلاستیک برتر , کاربرد انواع گرانول , گرانول چیست , مجموعه پلاستیک معظمی در تهران , 

درباره مدیریت

ساعات کاری

ساعات کاری این مجموعه در شرایط عادی به شکل رو به رو ست
شنبه
8 الی 18
یکشنبه
8 الی 18
دوشنبه
8 الی 18
سه شنبه
8 الی 18
چهارشنبه
8 الی 18
پنجشنبه
8 الی 18

راه های ارتباطی

تلفن:
09351600905
09104970934
آدرس:
تهران،کهریزک،به سمت شورآباد قبل از پل ورامین،خیابان شریف آباد،درختی،کوچه بابا طاهر بن بست نادری ،کوچه اول سمت چپ، پلاک 56

لیست قیمت

رویدادهای پیش رو

نقد و بررسی مشتریان

موقعیت مکانی

تهران،کهریزک،به سمت شورآباد قبل از پل ورامین،خیابان شریف آباد،درختی،کوچه بابا طاهر بن بست نادری ،کوچه اول سمت چپ، پلاک 56
پیام پلیس فتا : لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه ، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده ، به صورت حضوری اطمینان حاصل فرمایید
تماس
آدرس
اینستاگرام
واتس‌آپ
09351600905

09104970934